Biznes plany

Biznes plan jest dokumentem stanowiącym zestawienie analizy obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego pozycji rynkowej, potrzeb i problemów oraz analizy planowanego projektu z uwzględnieniem jego przewidywanego wpływu na przedsiębiorstwo.

Rzetelnie przygotowany biznes plan daje odpowiedź czy opłaca się podejmować rozważane działania inwestycyjne, czy lepiej je zaniechać lub odłożyć na później. Informacje zawarte w biznes planie są również wykorzystywane na potrzeby pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym np. kredytów, dotacji. W tym przypadku poza samym pomysłem, duże znaczenie ma sposób przedstawienia Projektu.

Biznes plan jest dokumentem, który krok po kroku sugeruje jak postępować, by osiągnąć sukces realizując wyznaczone cele, umożliwia również kontrolę nad Projektem w trakcie jego realizacji jak i po jego zakończeniu

Studium wykonalności

Studium wykonalności projektu jest rozszerzoną wersją biznes planu. Jest to dokładna analiza projektu, branży, usługi, czy też produktu. Należą do niej:

 • analiza finansowo-ekonomiczna,
 • badanie otoczenia makroekonomicznego oraz trendów,
 • badanie uwarunkowania społeczno-ekonomicznego,
 • analizy prawne,
 • analiza lokalizacji i konkurencji,
 • analiza technologii,
 • planowanie inwestycji,
 • plan wdrożenia,
 • pozyskwanie funduszy,
 • prognozy przychodów i zysków,
 • analiza ryzyka,
 • analiza oddziaływania na środowisko.

 

Co oferujemy

Wysoki poziom merytoryczny:

 • przydzielenie indywidualnego analityka i koordynatora
 • struktura biznes planu dostosowana do przeznaczenia
 • rozbudowana część finansowa
 • pogłębiona analiza ryzyka i wrażliwości Projektu

Elastyczną formę współpracy:

 • dostosowanie współpracy do profilu działalności klienta,
 • możliwość dojazdu do klienta
 • w przypadku kredytu, współpraca również z bankiem,
 • możliwość wyboru trybu ekspresowego.

Konkurencyjną politykę cenową:

 • wysoki wskaźnik jakość/cena,
 • bezpłatne modyfikacje, nieznacznie wykraczające poza wyjściowy zakres
 • upusty cenowe przy dalszej współpracy