Analizy finansowe

Przygotowywana przez nas analiza finansowa jest narzędziem pozwalającym szybko i precyzyjnie określić obecny stan finansowy przedsiębiorstwa, a także – co najistotniejsze – etap i trendy w jego rozwoju.

Jest to więc nie tylko zestawienie cyfr, ale konkretna informacja mająca duże znaczenie zarządcze i pozwalająca na racjonalne planowanie przyszłości przedsiębiorstwa.

Największą wartość ma analiza przeprowadzana cyklicznie, bowiem na podstawie okresowych badań łatwo można wyznaczyć trendy panujące w firmie, a więc np. stwierdzić które koszty niepokojąco rosną, jak i dlaczego zachowuje się rentowność itd.

Nasz firma oferuje Państwu profesjonalną analizę finansową opartą o wskaźniki różnego typu, jak i modele finansowe pozwalające na kompleksową analizę czynników wpływających na rentowność, czy też ostrzegające przez utratą płynności.