Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej. Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów itp.

Analiza wykonywana przez MoneyWay jest ściśle dopasowana do Państwa potrzeb i zawiera tylko te wskaźniki, które niosą ze sobą wartościowe informacje i są przydatne dla celów sporządzania analizy, bez szumu kilkuset zbędnych wskaźników, które w danej sytuacji są niepotrzebne.

Dodatkowo sporządzamy dla Państwa tzw. analizę Du Ponta umożliwiającą w sposób syntetyczny i kompleksowy przeprowadzenie oceny zyskowności przedsiębiorstwa przy pomocy wybranych danych finansowych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz bilansu. Analiza ta pozwala bardziej dogłębnie aniżeli standardowa analiza wskaźnikowa zrozumieć strukturę dochodowości przedsiębiorstwa. Model Du Ponta pokazuje bowiem jakie elementy i w jaki sposób wpływają na osiągany przez przedsiębiorstwo zwrot z kapitałów własnych (ROE). Znaczenie tego modelu jest szczególnie istotne dla właścicieli przedsiębiorstw, gdyż pokazuje jak skutecznie wykorzystywane są środki przez nich zainwestowane.